Pro každý kilometr Vašeho života

Řidičské oprávnění skupiny B

Jako držitel ŘO skupiny B budu oprávněn k řízení:

  1. motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
  2. jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Cena kurzu

Cena kurzu pro ŘO skupiny B činí 16 000 Kč.

Cena kurzu pro ŘO skupiny B pro 40+ činí 22 000 Kč.

Cena rychlokurzu pro ŘO skupiny B činí 20 000 Kč.

Cena kurzu vrácení ŘO skupiny B činí 4 000 Kč.

Přestup z jiné autoškoly 3 000 Kč + jízdy.

Storno poplatek za výcvik 3 000 Kč.

Kondiční jizda pro veřejnost 600 Kč.

Kondiční jizda pro žáka autoškoly 500 Kč.

Opakovaná zkouška z jízdy 600 Kč.

Opakovaná zkouška z testu 200 Kč.

Ke stažení